Självklart är patent en akut fråga!

Henrik Alexandersson redogör för sin ställning i bland annat patentfrågan och skriver Detta är egentligen ingen akut fråga /…/ Att rösta mot övervakning; för rättssäkerhet; för medborgarrätt och för alla svenskars rätt till integritet gentemot staten är viktigare. Patentfrågorna får diskuteras i sinom tid. Det är lätt att säga så eftersom effekterna av patent inte […]