Free the Mind

Archive for the ‘15-åringen’ tag

Att ge sig på någon i sin egen storlek

without comments

Flera internationella filmbolag står bakom anmälan mot 15-åringen och de företräds nu av Svenska antipiratbyrån.

Vem är denna 15-åring som skrämt upp dessa internationella jätteupphovrättister?

Written by floodis

July 18th, 2011 at 11:46 pm