Asiater börjar fatta spelet

I artikeln Sverige rasar i internationella patentligan på DN.se kan man läsa att de svenska internationella patentansökningarna minskar mer än något annat land. Men det totala antalet internationella patentansökningar ökade med 4,8% 2010 och att det är asiaterna som står för denna ökning. Mathias Loqvist på Awapatent kommenterar: Det sker en maktförskjutning från väst till […]