Nyheter från EU

Member States and the Commission mobilise to fight counterfeiting and piracy

Member States and the European Commission meet in Stockholm today (December 14 th 2009), under the umbrella of the European Observatory for Counterfeiting and Piracy, to build on practical initiatives to respond to the increasing threat of counterfeiting and piracy in the EU. Launched by Internal Market and Services Commissioner Charlie McCreevy last April, the Observatory will work on existing legal frameworks and establish a databank on the specific areas of threat facing the EU. The meeting, hosted by the Swedish Presidency, is a major step on a collaborative effort that is being developed by Member States and the Commission.

Jag har inte varit aktiv senaste tiden och har inte hört talas om det men har någon koll på vad “The European Observatory on Counterfeiting and Piracy” är för nåt? Verkar ha skapats under förra året, är en blandning av offentliga och privata sektorer med erfarenhet av piratkopiering och syftar till praktiska handlingar. Hur mycket makt har denna organisation? Vilka är deltagarna? Vad handlade mötet idag om? Och vad har beslutats?

Commission welcomes Oracle’s MySQL announcement

In particular, Oracle’s binding contractual undertakings to storage engine vendors regarding copyright non-assertion and the extension over a period of up to 5 years of the terms and conditions of existing commercial licenses are significant new facts. In this context, Competition Commissioner Neelie Kroes recalls and confirms her statement of 9 December 2009 that she is optimistic that the case will have a satisfactory outcome, while ensuring that the transaction will not have an adverse impact on effective competition in the European database market.

Har inte så mycket att kommentera här för jag känner inte till detaljerna. Men det är väl en hel del upphovsrättsfrågor som behöver lösas för att köpet ska godkännas? Hur bra eller dåliga är lösningarna?

Commission confirms surprise inspections in the pharmaceutical sector

The European Commission can confirm that on 9 December 2009 Commission officials started surprise inspections at the premises of several companies active in the pharmaceutical industry in several Member States. The Commission has reason to believe that the provisions of the EC Treaty prohibiting restrictive business practices and/or the abuse of a dominant position (Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU) may have been infringed.

Kommissionen har sedan ett par år drivit en utredning kring konkurrenssituation i läkemedelsindustrin. Som de skriver själva så anledningar att tro att saker inte står rätt till. Det är väldigt mycket som inte står rätt till i denna branschen. Men i alla fall så har de utfört ännu en överaskningsinspektion på diverse läkemedelsföretag. Det är alltså inte första gången de gör sådana inspektioner på läkemedelsföretagen.

Det är lite som med skivbolagen när det nyligen ännu en gång framkom att de bryr sig bara om upphovsrätten när gynnar dem ekonomiskt. Läkemedelsbranschen har en liknande inställning till lagar. Skillnaden är att när läkemedelsbolagen fuskar så dör människor. Nej, nu underdriver jag. Människor dör även när läkemedelsbranschen inte fuskar för att lagarna som styr denna bransch är korkad.

KTH suriga på Piratpartiet

Läser på KTH:s webbsida

Med anledning av att Piratpartiet i söndags hade sin valvaka på Studentkåren THS, vill KTH påpeka att lokaler på KTH Campus inte får hyras ut för politiska möten.

Ajdå, så det kan bli… 🙂

Men det är ganska konstigt för KTH äger inte ens den lokalen. Det är KTH:s studentkår THS som äger lokalen. Hur mycket bestämmanderätt har egentligen en högskola över sitt campusområde?

Självklart är patent en akut fråga!

Henrik Alexandersson redogör för sin ställning i bland annat patentfrågan och skriver

Detta är egentligen ingen akut fråga /…/ Att rösta mot övervakning; för rättssäkerhet; för medborgarrätt och för alla svenskars rätt till integritet gentemot staten är viktigare. Patentfrågorna får diskuteras i sinom tid.

Det är lätt att säga så eftersom effekterna av patent inte verkar ha haft en direkt inverkan på våra liv i västvärlden. Men patent har alltid påverkat oss, och nu börjar det bli uppenbart hur också. Följande är ett reportage från SVT och jag börjar höra om allt fler liknande historier nuförtiden.

Henrik, vänd dig till de svenskar som regelbundet måste köpa livsnödvändiga läkemedel och meddela dem att patent inte är ett akut problem.

Och det är inte bara ett problem för enskilda personer som regelbundet måste köpa läkemedel. Patent ligger även till grund för att spräcka budgeten för alla enheter inom sjukvården; från landstingen till små lokala enheter på sjukhusen. Lite lyckligvis är ny lagstiftning på gång i Sverige som dämpar dessa effekter av läkemedelspatent. Men den lagstiftningen löser inte grundproblemet, det dämpar bara symptomen av patent vilket gör att problemet med dyra läkemedel kommer blossa upp igen förr eller senare. Mer om denna lagstiftning i en kommande bloggpost.

Och detta gäller bara oss i Sverige som har ett väl utbyggt välfärdssystem. När man börjar tänka på amerikanerna, afrikanerna, asiaterna och i stort sett resten av världen som inte är EU så känns orden “ingen akut fråga” väldigt deprimerande. Lite bättre känns det att veta att jag under hela sommaren kommer jobba aktivt i Piratpartiets patentgrupp och vara med och aktivt för in partiet i kampen mot patent. Jag vet att det finns många partimedlemmar som inte håller med om att patentsystemet behöver avskaffas, men det gör det hela bara mer spännande och utmanande.

Så, självklart är det en akut fråga och jag vill avsluta med orden från Ingmar Henningsson (pensionären i SVT:s reportage) när han hopplöst säger: “Det är fel, det är fel någonstans. Det måste det va” . Han vet inte hur rätt han har.

Mp:s inställning till genteknik problematisk

Miljöpartiet är negativt inställda till genmodifiering och Carl Schlyter vill till och med ha hårdare reglering i EU trots att EU redan har världens hårdaste reglering på området. Men denna inställning verkar ha bitit Miljöpartiet i röven, för som jag har sagt tidigare så är genteknik i sig bara ett verktyg och kan därmed självklart användas för att gynna miljön, om det används på rätt sätt

Det känns jätteskönt att jag inte är ensam om att påpeka detta. Doktoranden Dennis Eriksson på institutionen för växtförädling och bioteknik på SLU i Alnarp påpekar också det jag har sagt. Han berättar på forskarbloggen att han alltid röstat på Miljöpartiet i alla val och att miljöfrågor ligger honom nära hjärtat, men han tvekar på att rösta på miljöpartiet i detta val på grund av deras inställning i frågor om genmodifiering.

Jag /../ jobbar med att utveckla den vilda fältkrassingen till en ny oljegröda. Denna fältkrassing ska kunna odlas som en perenn (flerårig) gröda och minska näringsläckaget från jordarna. Jordbruket står ju för en betydande del av framförallt kväveläckage till vattendrag och hav och detta problem måste vi komma tillrätta med. Dessutom kommer fältkrassingen att ge en olja av industriell kvalitet som kan ersätta fossil olja. Och i mitt arbete med fältkrassingen är genteknik en oumbärlig del.

Han vänder sig därefter till Carl Schlyter och frågar om Schlyter kan tänka sig rösta för att marknadsgodkänna denna genmodifierade fältkrassing “som har dessa tydliga miljöfördelar”? Carl Schlyter var snabb med att svara i kommentarerna och ställde väldigt legitima frågor (något mindre var inte förväntat) om forskningsresultaten och nyttan av den genmodifierade grödan. Och även en fråga om grödan kommer patenteras.

Dennis Eriksson kontrar med mycket bra svar och tänder verkligen till i svaret om patent.

Min önskedröm är att det, när det väl är dags, inte kommer handla om att söka patent utan snarare växtförädlarrätt. Jag tycker att växtförädlarrätt ska gälla även om man har använt genteknik. Det är absurt att lagstiftningen siktar in sig på tekniken istället för på anlaget och grödan i sig.

Jag är ingen expert på växtförädlarrätten men baserat på vad jag vet om denna rättighet så är den bara snäppet bättre än patent (ur en patentkritikers snynpunkt). Så i kommentarerna bad jag Eriksson att förklara på vilket sätt växtförädlarrätten är bättre än patent. Det stämmer dock att det i lagstiftningen och i debatten generellt är väldigt mycket fokus på tekniken.

Nästa stycket skriver Eriksson så bra så jag kopierar in hela stycket:

När det gäller de ekologiska riskerna med odling av en viss gröda så önskar jag att ni i Miljöpartiet kunde hålla med om att det är anlaget i grödan som är det viktiga och INTE den teknik man använt för att få fram anlaget. Ni spelar Monsanto rakt i händerna med den inställningen, det är just fokuseringen på tekniken som har banat väg för patentlagstiftningen och som ger de stora företagen monopol och förhindrar tillämpning av all offentligt finansierad forskning. Det är ju trots allt anlaget i sig, tex herbicidtolerans eller insektresistens, som har en ekologisk relevans. Det spelar ingen roll om man använt kemiskt inducerade mutationer, protoplasthybridisering, vanlig traditionell korsning, genspecifik modifiering eller något annat. Visst finns det tillämpningar av gentekniken som har ekologiska risker, men det beror ju på det modifierade anlaget i sig och inte just att de råkar vara genmodifierade.

Känns riktigt skönt att inte vara den enda som insett att teknikfokuseringen i denna debatt är väldigt löjlig.

Till slut har Eriksson en del kommenterar på den försiktighetsprincip som tillämpas i EU och som är värd att ta upp:

Men i vissa fall kan faktiskt ett överdrivet tillämpande av försiktighetsprincipen orsaka större skada än om man skulle vara mer släpphänt med den. För vad man också måste ta i beaktande är den skada som kan uppstå om man undlåter att använda något som må ha en viss risk men som kan leda till stora vinster (miljö- eller dylikt) /…/ För om miljövinsten är stor så är det ju en stor ekologisk risk att INTE använda den. Detta är något som alla bör ha i åtanke när de snackar om den heliga försiktighetsprincipen.

Jag vill expandera denna tanke för den gäller inte bara miljö vs ekologi. Till exempel är de flesta överens om att det är denna omfattande försiktighetsprincip som lett till Monsantos starka ställning på GMO-marknaden. Och som känt är det väldigt många bönder i tredje världen som lider av Monsantos starka ställning. Man bör resonera om tillämpandet av försiktighetsprincipen inte bara kan ha skadat miljön men även om den i slutändan kan ha skadat människor.

Lissabonfördraget är en ja-fråga

Tittar på debatten mellan sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström och kristdemokraternas Liza-Maria Norlin om Lissabonfördraget. Jag tror vi alla som är någolunda insatta i Lissabonfördraget funderat på varför politiker som är positiva till Lissabonfördraget inte accepterar ett nej. Jag tror den bästa förklaringen hittills ges av Norlin. För även om den inte är speciellt bra eller är en förklaring så ger det en hint om hur dessa politiker tänker, eller kanske snarare inte tänker.

Dessa politiker säger ständigt att någon folkomröstning kring fördraget inte får ske eftersom att det inte är en ja- eller nejfråga. Som om ett nej-alternativ inte existerar vad gäller Lissabonfördraget. Varför liksom ordna en folkomröstning om det enda alternativet är ja? Det enda som behövs är ju att parlamenten i EU som en formalitet röstar ja. För något annat alternativ existerar inte ens.

Och jag tror att Norlin faktiskt bekräftar just denna ja-inställning i denna videon.

Först säger hon som vanligt att Lissabonfördraget inte är en ja- eller nejfråga och att svenska folket därför inte ska rösta om saken. Axel Gordh Humlesjö ber då henne förtydliga vad hon menar med att det inte är en ja- eller nejfråga och då svarar hon:

“Det jag menar att det inte är en ja- eller nejfråga är som det är med euron då är det ja till medlemskap eller nej till medlemskap /…/ När det gäller Lissabonfördraget då säger du nej till Lissabonfördraget då innebär det ja till en massa andra gamla fördrag som man kanske inte insatt i och funderat så mycket kring. Så vad är liksom nej-alternativet?”

Samma tongångar finns i video med Margot Wallström som blir utfrågad av BBC Newsnights. Den simpla frågan som ställs är “vad som krävs för att döda Lissabonfördraget?”. Men Wallström kan inte svara på den frågan för något sådant existerar ju inte i hennes mentalitet. Det enda som existerar är hur makthavarna kan få det där fördömda ja-et från irländarna.

Så slutsatsen är att Lissabonfördraget för dessa politiker och byråkrater inte är något annat än en ja-fråga. Ett nej till Lissabonfördraget existerar lika lite som flygande grisar och regnfri midsommar. Den har aldrig varit en ja- eller nejfråga och kommer aldrig att vara det. De har inte den mentala kapaciteten att förstå ett nej eftersom att det inte är en nejfråga, helt enkelt.

Ps. Jag gillar definitivt inte Sverigedemokraterna men Sven-Olof Sällström äger Liza-Maria Norlin i den debatten Ds.

Moderaterna bryr sig inte om fakta

Justitieminister Beatrice Ask och Hans Wallmark som ställer upp som kandidat för moderaterna inför Europaparlamentsvalet har skrivit en minst sagt korkad debattartikel i Corren. Artikelns enda mening verkar vara ett desperat försök att ta lite billiga poäng från Piratpartiet, nu när Europaparlamentsvalet går in i sista veckan, genom att försöka förknippa Piratpartiet med barnporr, knark och organiserad brottslighet. Och där moderaterna och kanske framförallt Wallmark är garantin mot detta.

En sak verkar dessa två moderater dock ha förbisett: Nämligen att varken knark, barnporr eller organiserad brottslighet är frågor som Europaparlamentet sysslar med!

Jisses liksom… Ska man spela fult spel så borde grundkravet vara att man inte förbiser sådan väsentlig fakta. Men ja, den faktan att Wallmark knappast kommer få syssla med frågor om knark, barnporr eller organiserad brottslighet om han blir invald i Europaparlamentet är kanske en petitess i sammanhanget där det viktigaste är att framställa Piratpartiet som de onda krafternas lakejer.

Fler kandidater som inte verkar ha förstått vad Europaparlamentet håller på med och som försöker ta billiga poäng på det är kristdemokraternas första namn Ella Bohlin som i en debatt med Christian Engström försöker få det att verka som att Piratpartiet är för prostitutionen, trots att Europaparlamentet inte ansvarar för frågan… (vilket Christian också förklarar men det verkar inte nå fram).

En påpekan dock. Om Lissabonfördraget antas (läs myglas igenom) så kommer Europaparlamentet att ha delansvar i dessa frågor. Och om EU skulle få ansvar för dessa frågor så kommer det inte ta lång tid innan webbsidor börjar svartlistas på EU-nivå. De flesta vettiga människor hoppas på att Irländarna forsätter att rösta nej, om och om och om igen. Inga andra människor i EU får ju det.

Jag säger som Peter Sunde: dissa moderaterna i Europaparlamentsvalet och för all framtid. De är inte värda några röster. Speciellt inte Wallmark.

Om genteknik och biologiska monokulturer

Mitt i tentaplugget tar jag en paus och ögar igenom Twitter. Igår öppnades förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet och folk Twittrar och bloggar om att de har röstat och vissa berättar hur de har röstat. Fastnar på Christopher Kullenbergs tweet och klickar vidare till hans blogg där han avslöjar att han röstat på Piratpartiets andra namn Amelia Andersdotter. Kul och intressant. Amelia är en av de få piratpartister vars intresse för patentfrågorna syns och hörs. Jag läser vidare om hur han har motiverat sitt val. Ser att han har länkat till två av sina tidigare inlägg om patent, biologiskt mångfald och relaterande ämnen. Börjar anan oråd.

I bloggposten Om internet som en skog; social ontologi jämför han internet med en skog och hur västvärlden hotar denna skog.

Problemet med den “västerländska” relationen till skogen är att den bekämpar den genom införandet av monokulturer som därmed skapar genetiska trädstrukturer. Skogen skövlas, marken plogas och säden sprids ut. Därmed ersätts en mångfald av arter med en, eller några få.

Läser man Kullenbergs andra bloggpost Alla som knäböjer inför WTO är upphovsmän! så förstår man att hans enda källa i ämnet är boken Biopiracy författad av miljöaktivisten Vandana Shiva (som ofta refereras av kritiker till genteknik). Kullenberg citerar Shiva:

Through patents and genetic engineering, new colonies are being carved out. The land, the forests, the rivers, the oceans and the atmosphere have all been colonized, eroded and polluted. Capital now has to look for new colonies to invade and exploit for its further accumulation /…/ Resistance to biopiracy is a resistance to the ultimate colonization of life itself – of the future of evolution as well as the future on non-Western traditions of relating to and knowing nature. It is a struggle to protect the freedom of diverse species to evolve. It is a struggle to protect the diverse cultures to evolve. It is a struggle to conserve both cultural and biological diversity.

Och vips så finns det ett samband mellan patent, genteknik och elände att bygga vidare på.

Observera att Shiva inte gör någon skillnad mellan “det biologiska” och “det kulturella”, utan man kan applicera samma logik på en åker som man kan på Spotify. Distinktionen går istället vid räfflade territorialiteter där kulturellt och biologiskt “ogräs” bekämpas, versus vildvuxen och pluralistisk skog där icke-kontrollerade logiker står för urvalet, snarare än ett industriellt laboratorium.

Kullenberg pekar också på bidragssystemet till EU:s jordbrukare och EU:s tullar för att monokulturssystemet i EU ska fungera.

Jag tycker att det finns lite för många tjusiga meningsuppbyggnader i det blogginlägget men inte helt hållbara analogier. Ni som läser min blogg regelbundet bör vid det här laget känna till att jag starkt ogillar när genteknik i sig avfärdas som något dåligt och eländigt och känner att det behövs förtydliganden här. Jag kommer upprepa detta så länge det krävs. Så here we go again.

(Först behöver jag tydliggör att det som följer inte avser internet och är inte analogi till internet. Den delen håller jag med Kullenberg. Det som följer avser bara biologi, bioteknik, biologisk mångfald osv.)

Gentekniken i sig är inte ond. Ett av problemen som gjort att folk i främst Europa har en negativ syn på genteknik är för att patent som leder till elände blandas ihop med genteknik genom den komplicerade relation som existerar mellan bioteknik och patent och slutsatsen har blivit att det är gentekniken som leder till ondska. Men att göra denna liknelse är ungefär som att blanda ihop gitarrer med upphovsrätten och sedan bedriva en kamp mot hårdare reglering av gitarrer. Gentekniken är lika mycket ett verktyg för skapande som gitarrer är. Om sedan själva skapelsen är något bra eller dåligt är en helt annan fråga. Inte den bästa liknelsen men den ger en bild av förhållandet mellan patent och genteknik.

Det jag försöker säga är alltså att genteknik leder bara till den monokultur, som Kullenberg och Shiva pratar om, om man använder tekniken på det sättet. Ungefär som Monsanto gör i kombination med patentsystemet och ovärdig affärsetik. Men monokulturer kan även uppnås utan användning av genteknik, vilket jag kommer beskriva närmare nedan. Men genteknik kan också leda till fantastiska skapelser som gynnar mänskligheten om man använder tekniken på det sättet.

En annan grej jag vill kommentera är att Kullenberg och Shiva menar att denna monokulturasering är ett ondskans verk av västvärlden. Jag uppfattar det så i alla fall. Det kanske var det när Shiva skrev boken 1997. Jag vet inte. Men såsom det ser ut idag så har EU världens hårdaste reglering kring genmodifierade grödor och att få en genmodifierad gröda godkänt av EU för försäljning eller för odling är i praktiken omöjligt idag. Tvärtom är det däremot väldigt enkelt att odla genmodifierade grödor i övriga världen. Den senaste siffran (som jag hörde på radio igår) var att 100,000,000 hektar jord per år odlas med genmodifierade grödor och ökar med 10% per år. Vissa tror att siffrorna är högre än så, och med den stränga reglering som EU har på området så tvivlar jag på att det mesta av den odlade marken finns i EU. Alla insatt i ämnet är till och med överens om att man i framtiden endast kommer odla genmodifierade grödor och att detta kommer bli en konkurrensbörda för EU och EU:s bönder som måste använda icke-modifierade grödor som inte bara är dyrare för att de kräver mer skötsel, utan även för att de börjar bli allt mer svårare att få tag på.

Vad försöker jag säga? Jo, att den bild Kullenberg ger med att västvärlden och kanske framförallt EU är en monokulturens fort där mångfald inte släpps in och det bara odlas genmodifierad enfaldhet inom denna fort inte stämmer överens med verkligheten. EU har hela tiden försökt stoppa genmodifierade grödor. Om man verkligen vill tala i det “språk” Kullenberg gör så ser närmast ut på det motsatta sättet där EU är en fort där folk är tvingade att odla månfaldigt och där fortet snarare är ett skydd för den enfaldhet som försöker komma in.

Men detta stämmer inte heller. Att man skövlar stora arealer skog och skapar en monokultur har för det första inte uteslutande med genteknik att göra, för det kan uppnås även utan genteknik. Det är snarare en konsekvens av de ekonmiska faktorerna. Hade gentekniken inte funnits hade man använt andra metoder för att monokulturet odla upp dessa arealer eller tvinga på bönder i tredjeländer att odla grödor från en enda aktör på marknaden. Vad är skillnaden mellan att odla stora arealer av genmodifierad soja och att odla stora arealer av “organisk” soja? Eller att tvinga bönder att använda grödor från en producent genom genteknik eller göra det med andra styrmedel som politik eller andra tekniska lösningar? Gillar man inte biologiska monokulturer, så kan man inte motarbeta dem genom att motarbeta genteknik. Finns det en vilja att skapa monokulturer så kommer man försöka göra det även utan tillgång till genteknik. Ibland lyckas man som Monsanto har gjort, ibland lyckas man inte som de inte har gjort med internet. Man motarbetar monokulturer genom att om möjligt sluta konsumera de grödor som är dominerade i monokulturen och motarbeta företag som Monsanto och de metoder de använder för att få hela världen att använda deras produkter.

Slutsats: Genteknik är i sig bara ett verktyg som bland mycket annat kan användas för otyg av företag som är ute efter världsherravälde. Biologiska monokulturer är inte beroende av genteknik för att uppkomma och genteknik kan användas till många goda saker också. Jag ville bara göra den tydligheten för när ett ord (i detta fall genteknik) ständigt används i negativa sammanhang så associeras det som nåt dåligt, och i detta fall är det inte så enkelt. Ni kan vara helt säkra på att jag är väldigt kritisk till patent, Monsanto och biologisk enfald.

Lite off topic nu: Igår morse gick det ett kortare reportage om genmodifierade grödor på P1-morgon som var ganska intressant. Jag gillade speciellt citaten “Greenpeace är Monsantos bästa vän” och “Man trodde att man kunde stoppa en teknik som inte går att stoppa”. Och med ordet teknik menar de här genteknik och inte internet :-). Reportaget var bra för såsom det beskrev situationen är precis så många insatta i ämnet upplever det idag. Det finns en samstämighet i att den hårda regleringen i EU är korkad, att genmodifierade grödor inte går att stoppa och att miljöorganisationernas starka ställning i EU är orsaken till EU:s hårda reglering och att det i sin tur har påverkat EU:s svaga ställning på marknaden för genmodifierade grödor och även att det påverkat EU:s forskning på området negativt.

Sen sände de även en debatt mellan Carl Schlyter (mp) och Marie Wickberg (c). Jag har hittills endast tyckt bra om Schlyter, men det här var första gången jag blev besviken på honom. Kommer bemöta hans argument i en framtida bloggpost.