Kort om copyrightreformen

Det var länge sen jag skrev nåt här. När jag slutade skriva låg den WordPress-installationen på en version av PHP som var 5.3.x, var inte mobilanpassad och fildelningsfrågan var fortfarande aktuell. Tankafetast hade precis tagits ned men både Swefilmer och Dreamfilm rullade vidare. Nu finns inte heller Swefilmer kvar, medan Dreamfilm är på ständig flykt. Över ett halvt decennium senare är upphovsrättsfrågan åter aktuell, denna gång i form av EUs nya upphovsrättsdirektiv, också kallat copyrightreformen. Direktivet behöver vid det här laget ingen längre introduktion, och vill man läsa mer om den finns det många som har skrivit mycket om direktivet. Värt att nämna är Emmanuel Karlstens uppgivna sammanfattning (känner igen känslan från redan 2005 då jag själv försökte väcka debatten och informera kring det dåvarande patentdirektivet).  Jag tänker att det kan att det skulle vara nyttigt att återigen fatta tangentbordet och skriva om den resterande utvecklingen av det här direktivet. Vi vet trots att vi som medborgare i EU kan påverka beslutsfattarna om vi verkligen skriker högt. I det här inlägget vill jag bara sammanfatta senaste dagens händelse i ministerrådet och vad det innebär.

Under det senaste året eller så har turerna kring direktivet varit många och vi har kastas snabbt mellan hopp och förtvivlan. I den senaste turen, som inträffade igår mellan EUs regeringar, förväntade alla sig att direktivet skulle antas, för slutförhandling med Europaparlamentet på måndag. Det som istället hände var att EUs regeringarna misslyckades med att komma fram till en gemensam ståndpunkt vad gäller de två mest kontroversiella artiklarna i direktivet (11 och 13). Elva länder (däribland Sverige) röstade emot det föreslagna utkastet för direktivet, som tagits fram av Rumänen (som för närvarande innehar ordförandeskapet). Detta innebär att Rumänien, som ordförandeland, inte har ett mandat att förhandla om direktivet med Europaparlamentet på måndag. Det i sin tur innebär inte att direktivet avisats helt och hållet, utan snarare att trilogmötet mellan ministerrådet och Europaparlamentet som skulle hållits på måndag istället skjuts fram. Fördelen med detta är att ett slutgiltigt beslut troligen skjuts fram till efter Europaparlamentsvalet i maj, och då finns det chans att göra direktivet till en valfråga, med nya förutsättningar i parlamentet efter valet. Som alltid vad gäller dåliga upphovsrättsförslag från EU så kommer fortsättning att följa.

PS. Under dessa år som denna blogg legat på is har jag istället fokuserat på mina andra intressen, framför allt biohacking, där jag bland annat byggt ett amatör biolabb på Stockholm Makerspace.