Om genteknik och biologiska monokulturer

Mitt i tentaplugget tar jag en paus och ögar igenom Twitter. Igår öppnades förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet och folk Twittrar och bloggar om att de har röstat och vissa berättar hur de har röstat. Fastnar på Christopher Kullenbergs tweet och klickar vidare till hans blogg där han avslöjar att han röstat på Piratpartiets andra namn Amelia Andersdotter. Kul och intressant. Amelia är en av de få piratpartister vars intresse för patentfrågorna syns och hörs. Jag läser vidare om hur han har motiverat sitt val. Ser att han har länkat till två av sina tidigare inlägg om patent, biologiskt mångfald och relaterande ämnen. Börjar anan oråd.

I bloggposten Om internet som en skog; social ontologi jämför han internet med en skog och hur västvärlden hotar denna skog.

Problemet med den “västerländska” relationen till skogen är att den bekämpar den genom införandet av monokulturer som därmed skapar genetiska trädstrukturer. Skogen skövlas, marken plogas och säden sprids ut. Därmed ersätts en mångfald av arter med en, eller några få.

Läser man Kullenbergs andra bloggpost Alla som knäböjer inför WTO är upphovsmän! så förstår man att hans enda källa i ämnet är boken Biopiracy författad av miljöaktivisten Vandana Shiva (som ofta refereras av kritiker till genteknik). Kullenberg citerar Shiva:

Through patents and genetic engineering, new colonies are being carved out. The land, the forests, the rivers, the oceans and the atmosphere have all been colonized, eroded and polluted. Capital now has to look for new colonies to invade and exploit for its further accumulation /…/ Resistance to biopiracy is a resistance to the ultimate colonization of life itself – of the future of evolution as well as the future on non-Western traditions of relating to and knowing nature. It is a struggle to protect the freedom of diverse species to evolve. It is a struggle to protect the diverse cultures to evolve. It is a struggle to conserve both cultural and biological diversity.

Och vips så finns det ett samband mellan patent, genteknik och elände att bygga vidare på.

Observera att Shiva inte gör någon skillnad mellan “det biologiska” och “det kulturella”, utan man kan applicera samma logik på en åker som man kan på Spotify. Distinktionen går istället vid räfflade territorialiteter där kulturellt och biologiskt “ogräs” bekämpas, versus vildvuxen och pluralistisk skog där icke-kontrollerade logiker står för urvalet, snarare än ett industriellt laboratorium.

Kullenberg pekar också på bidragssystemet till EU:s jordbrukare och EU:s tullar för att monokulturssystemet i EU ska fungera.

Jag tycker att det finns lite för många tjusiga meningsuppbyggnader i det blogginlägget men inte helt hållbara analogier. Ni som läser min blogg regelbundet bör vid det här laget känna till att jag starkt ogillar när genteknik i sig avfärdas som något dåligt och eländigt och känner att det behövs förtydliganden här. Jag kommer upprepa detta så länge det krävs. Så here we go again.

(Först behöver jag tydliggör att det som följer inte avser internet och är inte analogi till internet. Den delen håller jag med Kullenberg. Det som följer avser bara biologi, bioteknik, biologisk mångfald osv.)

Gentekniken i sig är inte ond. Ett av problemen som gjort att folk i främst Europa har en negativ syn på genteknik är för att patent som leder till elände blandas ihop med genteknik genom den komplicerade relation som existerar mellan bioteknik och patent och slutsatsen har blivit att det är gentekniken som leder till ondska. Men att göra denna liknelse är ungefär som att blanda ihop gitarrer med upphovsrätten och sedan bedriva en kamp mot hårdare reglering av gitarrer. Gentekniken är lika mycket ett verktyg för skapande som gitarrer är. Om sedan själva skapelsen är något bra eller dåligt är en helt annan fråga. Inte den bästa liknelsen men den ger en bild av förhållandet mellan patent och genteknik.

Det jag försöker säga är alltså att genteknik leder bara till den monokultur, som Kullenberg och Shiva pratar om, om man använder tekniken på det sättet. Ungefär som Monsanto gör i kombination med patentsystemet och ovärdig affärsetik. Men monokulturer kan även uppnås utan användning av genteknik, vilket jag kommer beskriva närmare nedan. Men genteknik kan också leda till fantastiska skapelser som gynnar mänskligheten om man använder tekniken på det sättet.

En annan grej jag vill kommentera är att Kullenberg och Shiva menar att denna monokulturasering är ett ondskans verk av västvärlden. Jag uppfattar det så i alla fall. Det kanske var det när Shiva skrev boken 1997. Jag vet inte. Men såsom det ser ut idag så har EU världens hårdaste reglering kring genmodifierade grödor och att få en genmodifierad gröda godkänt av EU för försäljning eller för odling är i praktiken omöjligt idag. Tvärtom är det däremot väldigt enkelt att odla genmodifierade grödor i övriga världen. Den senaste siffran (som jag hörde på radio igår) var att 100,000,000 hektar jord per år odlas med genmodifierade grödor och ökar med 10% per år. Vissa tror att siffrorna är högre än så, och med den stränga reglering som EU har på området så tvivlar jag på att det mesta av den odlade marken finns i EU. Alla insatt i ämnet är till och med överens om att man i framtiden endast kommer odla genmodifierade grödor och att detta kommer bli en konkurrensbörda för EU och EU:s bönder som måste använda icke-modifierade grödor som inte bara är dyrare för att de kräver mer skötsel, utan även för att de börjar bli allt mer svårare att få tag på.

Vad försöker jag säga? Jo, att den bild Kullenberg ger med att västvärlden och kanske framförallt EU är en monokulturens fort där mångfald inte släpps in och det bara odlas genmodifierad enfaldhet inom denna fort inte stämmer överens med verkligheten. EU har hela tiden försökt stoppa genmodifierade grödor. Om man verkligen vill tala i det “språk” Kullenberg gör så ser närmast ut på det motsatta sättet där EU är en fort där folk är tvingade att odla månfaldigt och där fortet snarare är ett skydd för den enfaldhet som försöker komma in.

Men detta stämmer inte heller. Att man skövlar stora arealer skog och skapar en monokultur har för det första inte uteslutande med genteknik att göra, för det kan uppnås även utan genteknik. Det är snarare en konsekvens av de ekonmiska faktorerna. Hade gentekniken inte funnits hade man använt andra metoder för att monokulturet odla upp dessa arealer eller tvinga på bönder i tredjeländer att odla grödor från en enda aktör på marknaden. Vad är skillnaden mellan att odla stora arealer av genmodifierad soja och att odla stora arealer av “organisk” soja? Eller att tvinga bönder att använda grödor från en producent genom genteknik eller göra det med andra styrmedel som politik eller andra tekniska lösningar? Gillar man inte biologiska monokulturer, så kan man inte motarbeta dem genom att motarbeta genteknik. Finns det en vilja att skapa monokulturer så kommer man försöka göra det även utan tillgång till genteknik. Ibland lyckas man som Monsanto har gjort, ibland lyckas man inte som de inte har gjort med internet. Man motarbetar monokulturer genom att om möjligt sluta konsumera de grödor som är dominerade i monokulturen och motarbeta företag som Monsanto och de metoder de använder för att få hela världen att använda deras produkter.

Slutsats: Genteknik är i sig bara ett verktyg som bland mycket annat kan användas för otyg av företag som är ute efter världsherravälde. Biologiska monokulturer är inte beroende av genteknik för att uppkomma och genteknik kan användas till många goda saker också. Jag ville bara göra den tydligheten för när ett ord (i detta fall genteknik) ständigt används i negativa sammanhang så associeras det som nåt dåligt, och i detta fall är det inte så enkelt. Ni kan vara helt säkra på att jag är väldigt kritisk till patent, Monsanto och biologisk enfald.

Lite off topic nu: Igår morse gick det ett kortare reportage om genmodifierade grödor på P1-morgon som var ganska intressant. Jag gillade speciellt citaten “Greenpeace är Monsantos bästa vän” och “Man trodde att man kunde stoppa en teknik som inte går att stoppa”. Och med ordet teknik menar de här genteknik och inte internet :-). Reportaget var bra för såsom det beskrev situationen är precis så många insatta i ämnet upplever det idag. Det finns en samstämighet i att den hårda regleringen i EU är korkad, att genmodifierade grödor inte går att stoppa och att miljöorganisationernas starka ställning i EU är orsaken till EU:s hårda reglering och att det i sin tur har påverkat EU:s svaga ställning på marknaden för genmodifierade grödor och även att det påverkat EU:s forskning på området negativt.

Sen sände de även en debatt mellan Carl Schlyter (mp) och Marie Wickberg (c). Jag har hittills endast tyckt bra om Schlyter, men det här var första gången jag blev besviken på honom. Kommer bemöta hans argument i en framtida bloggpost.

Ett svar på ”Om genteknik och biologiska monokulturer”

Kommentarer inaktiverade.