Free the Mind

Vad skulle Carl Sagan ha gjort?

without comments

På Piratpartiets vårmöte finns det en motion som sticker ut bland mängden. Kortfattat yrkar motionen på att Piratpartiet ska anta humanism som partiets ideologiska grund. Frågan är, vad skulle Carl Sagan ha gjort?

Written by floodis

April 5th, 2011 at 12:25 am

Posted in Piratpartiet

Tagged with , ,