Free the Mind

Upphovsrätten strängare på nätet

with 2 comments

Henrik Pontén brukar ofta säga att samma (upphovsrätts)lagar i “verkligheten” även måste gälla på internet (exempel). Varför inte börja här, Pontén?

I veckan blev det tydligt att upphovsrätten i vissa fall är strängare på nätet än i tryckta medier.

Written by floodis

September 12th, 2010 at 8:00 pm