Free the Mind

Archive for the ‘Piratpartiet’ tag

Vad skulle Carl Sagan ha gjort?

without comments

På Piratpartiets vårmöte finns det en motion som sticker ut bland mängden. Kortfattat yrkar motionen på att Piratpartiet ska anta humanism som partiets ideologiska grund. Frågan är, vad skulle Carl Sagan ha gjort?

Written by floodis

April 5th, 2011 at 12:25 am

Posted in Piratpartiet

Tagged with , ,

Piratpartist tar plats i Idol-juryn

without comments

Tv4-programmet Idol tar in Piratpartisten Alexander Bard i programmets jury-grupp där Bard kommer ersätta Andreas Carlsson. Jury-medlemmarna i programmet har hittills, vad jag vet, bara bestått av personer som ställt sig negativa till piratkopiering. Men med en piratpartist i gänget så balanseras åsikterna nu ut och vi får hoppas att Bard får en chans att prata med de övriga jury-medlemmarna och föra fram argumenten om varför piratkopiering inte är så illa som de tror. Go get ’em buddy!

Written by floodis

March 16th, 2011 at 4:52 pm

Posted in Piratpartiet

Tagged with , ,

Sista personen att försöka ändra Piratpartiet

with 4 comments

Alexander Bard har hatat Piratpartiet sedan partiet grundades och dissade partiet i rätt hårda ordalag. Idag är han medlem i Piratpartiet.

Intressant taktik det där: Dissa partiet, kalla medlemmarna för rättshaverister, säg att fildelning är stöld och att “påstå något annat är bara att ljuga blatant”. Bli sedan medlem i samma parti och försök ändra det i grunden så som det passar dig själv. Något som kräver medlemmarnas stöd.

Jag tror mer att det handlar om att hans egna politiska projekt aldrig tog fart men Piratpartiet har tillräckligt stort stöd och tillräckligt liberal ställningar för han inte ska behöva bygga nåt från grunden. Och om det inte är så så får han gärna först förklara åsiktsbytet innan han försöker ta över partiet.

Written by floodis

March 14th, 2011 at 5:21 pm

Posted in Piratpartiet

Tagged with ,

Bristerna med Piratpartiets patentpolitik

with 10 comments

Christian Engström skriver att gröna gruppen i Europaparlamentet har diskuterat läkemedelspatent och passar på att översätta svenska Piratpartiets (PP) ställningstagande kring läkemedelspatent till engelska (på svenska här). Vilket för mig gör det uppenbart hur mycket arbete PP måste lägga ner på att utveckla sin politik på detta område. Finns ett antal problem med förslaget som finns idag. Dessa är:

Avsaknad av tydliga mål. Vad är målet med PPs patentpolitik? Det framgår inte riktigt. Vad är det tänkt att detta förslag ska uppnå i praktiken? Det enda jag kan hitta som kan liknas vid mål är följande

Att patent på läkemedel, så kallade medicinpatent, har många negativa effekter är allmänt känt.

  • Medicinpatent gör att hundratusentals människor i fattigare länder inte har råd med läkemedel de behöver, fastän läkemedlen finns och skulle kunna rädda deras liv.
  • Medicinpatent snedvrider hur forskningsresurserna används, eftersom det är lönsammare att lindra välfärdssjukdomar än att bota fattiga från malaria.
  • Medicinpatent gör att läkemedelskostnaderna i sjukvårdsbudgeten blivit en gökunge som oupphörligt växer år från år, och som politikerna inte har någon makt över.

Så PPs mål är att i allmänhet sänka kostnaderna för läkemedel och fördela forskningsresurserna rättvist mellan olika sjukdomar så som de existerar i världen? Inte mer? Och är vi verkligen säkra på att dessa går att uppnå bara genom att avskaffat patent? Vad gäller att sänka kostnaderna, hur vet vi att läkemedelsföretagen inte använder andra metoder för att hålla uppe priserna? Vad gäller punkt två så fungerar marknaden efter principen “tillgång och efterfråga” vare sig patent finns eller inte. Det enda patent gör är att höja priset på läkemedel. Så även om man avskaffar patent så kommer det inte automatiskt innebära omfördelade forskningsresurser från välfärdssjukdom till försummade sjukdomar (neglected diseases på engelska) då det fortfarande är mer lönsamt med välfärdssjukdomar. Det för oss till nästa punkt.

Den planekonomiska lösningen. Piratpartiets förslag är alltså att avskaffa patent och låta staten centralt styra var forskningspengarna ska hamnar. Då skulle pengarna omfördelas på ett mer rättvist sätt. Hade jag tyckt att detta var den bästa lösningen hade jag gett mitt stöd till det samtidigt som jag hade druckit min Coca-cola. Jag har aldrig brytt mig om politiskideologi och har inget emot att blanda hejvilt från olika ideologier. Men realistiskt sett så finns det väldigt få stater på denna jord som är beredda att lösa detta med så klassiska socialistiska verktyg. Dessutom är det troligen att slänga bort resurser genom att inte låta företagen använda egna resurser som de finansierar med egna intjänade pengar. Vilket för oss till nästa punkt.

Har staten råd att finansiera forskningen? Staten betalar för väldigt mycket av läkemedlen genom olika välfärdsprogram och genom statlig forskning. Det stämmer. Men har staten verkligen råd att betala för så mycket forskning som anges i PPs förslag? Jag är inte säker, men jag tvivlar. Det är en fråga som behöver utredas mer. Vilket för oss till nästa punkt.

Allt för stora generaliseringar. Jag förstår att meningen är att PPs förslag ska utforskas mer. Men redan i texten som är länkad ovan görs det alltför stora generaliseringar. Det är lite för många gissade procentsatser och siffrorna tas på allt för stort allvar. Låt oss vara ärliga och tydliga med att dessa siffror inte är hela sanningen. Troligen är vi inte ens nära. Det är väldigt generellt. Dessutom ges hänsyn bara till patent. Vilket för oss till nästa punkt.

Patent är inte hela historien. I PPs förslag för läkemedelspatent tas det bara hänsyn till just patent. Som om det inte finns andra faktorer som påverkar utvecklingen av läkemedel, den snedvridna fördelningen av forskningsresurser och priset på läkemedel. Det gör det. Den senaste trenden som jag (och även Amelia) har märkt av är faktiskt att läkemedelsföretagen har börjat överge patent som affärsmodell till fördel för instäningsaffärsmetoder av annan sorts information som är viktig i branschen. Detta är en punkt jag kommer återkomma till inom kort framtid. Men detta betyder att PP behöver bredda sin politik på området. Patent är inte hela sanningen.

Jag kommer dra igång den här bloggen igen inom kort, med stort fokus på de informations- och innovationspolitiska aspekterna av läkemedelsutveckling med förhoppningen att på kort sikt ändra, uppdatera och utveckla PPs politik på området och i allmänhet att upplysa människor.

Written by floodis

March 11th, 2011 at 12:05 am

Tankar kring valresultatet

without comments

Sverigedemokraterna i riksdagen. Plöstligt pratar alla om invandrarna. Nu är det lika populärt att vara invandrare som det var populärt att vara svart precis när Obama röstades till president. Undrar om svensk svenskarna kommer titta på en med skammen i blicken imorgon? Typ “Förlåt, jag gjorde allt jag kunde…” Jag antar väl att jag tittar tillbaka med blicken “Jo, jag vet. Det är ingen fara. Du har inte gjort nåt fel”.

Men det bästa vore väl om vi bara såg på varandra som vi gjorde innan valresultatet presenterades? För jag vill inte att du ska tycka synd om mig och jag antar att du inte vill känna dig skyldig för valresultatet? Japp, det blir bäst så. Då kör vi på det.

För övrigt, bästa sättet att bemöta SD hade inte varit genom sakliga debatter. Det hade troligen gjort lite eller ingen skillnad. Det är sällan informationsbrist som är problemet. Att utgå ifrån att endast sakliga argumet hade varit tillräckligt för att bemöta SD är att utgå ifrån att människor är rent logiska varelser. Det är vi inte. Vi är nog mer känslovarelser än logiska varelser. Att dra upp massa statistik för en person som känner en känsla av hat mot en folkgrupp (eller vilken känsla som helst för vad som helst) kommer inte ändra den känslan. Tvärtom kommer den känslan troligen att växa ännu mer (prova att säga till en person som är förbannad över en viss grej att han har fel och se hur han reagerar på det).

Bästa sättet att bemöta SD, men inte det enda sättet, hade varit genom att: respektera deras åsikt och inte säga att de har fel, ha förståelse för varför de tycker som de gör, se saker från deras synvinkel. Och sist men inte minst, bygg bryggor mellan människor från olika kulturer. Kompisar vill sällan varandra ont.

Jag skulle personligen inte ha nåt emot att ha nåt emot att ha sverigedemokrater som vänner. Vänner som vänner.

Tråkigt med Piratpartiet också, men väntat. Men PP är kämpar så vi kommer kämpa på :) Om fyra år är det dessutom Europaparlamentsval och riksdagsval under samma år. Alltså nästan ett helt år av aktiv valrörelse. Får se om det har positiv eller negativ effekt på varandra.

Dags att sova. Det är en vardag imorgon. Och kom ihåg, vare sig du stöter en invandrare, en sverigedemokrat eller en etnisk svenska under din vardag så finns det nästan alltid en person där under någonstans som egentligen bara vill bli bemöt som en människa.

Written by floodis

September 20th, 2010 at 1:24 am