Free the Mind

Archive for the ‘AIDS’ tag

Diskussioner om att skapa patentpool

without comments

Genom att starta en patentpool hoppas det internationella organet Unitaid att tillgången på läkemedel mot hiv ska öka i låginkomstländer. Diskussioner om poolen har pågå under flera år och under nästa kan den bli verklighet. Men det hänger på att industrin är med.

Diskussionerna har pågått länge men har tagit fart senaste veckorna. Jag tvivlar dock starkt på att det kommer resultera i något som ger långsiktigt goda resultat. Känns väldigt mycket som STIM-förslaget att ena bredbandleverantörerna kring en frivillig bredbandsskatt. Jättestort intresse rapporterades i början, men det var dödfött. Känner samma vibbar här.

Written by floodis

December 25th, 2009 at 4:02 pm

Posted in Patent

Tagged with , ,