Free the Mind

Så här fuskar läkemedelsföretagen med priserna

without comments

Ett antal läkemedelsbolag använder sig av minst sex metoder för att sätta priskonkurrensen ur spel. DN:s granskning pekar på ett samarbete mellan bolagen när det gäller prissättningen. Ett samarbete som kostat staten och kunderna minst tre miljarder kronor extra.

DN.se via Piratpartiets forum.

Written by floodis

December 16th, 2009 at 2:42 am

Posted in Fusk

Tagged with , ,