Free the Mind

Heja Klaus!

without comments

Tjeckiens president sätter hinder i vägen för EU-fördraget med bra argument. Heja!

Written by floodis

May 8th, 2009 at 10:37 pm

Posted in EU