Free the Mind

Beslut om övervakningstullarna

without comments

Regeringen beslutade som väntat att trängseltullarna även ska användas som övervakningstullar. När övervakningsteknik väl kommer på plats är ändamålsglidning en tidsfråga.

Written by floodis

July 28th, 2011 at 12:11 pm