Free the Mind

Archive for February, 2011

Oklarheter i datalagringsförslaget

with one comment

Verkar som att konstitutionsutskottet (KU) bereder regeringens förslag om datalagring av trafikuppgifter och ska lämna ett yttrande till justitieutskottet snart. Men PTS har skrivit en rapport “som visar på oklarheter i genomförandet av regeringens proposition om datalagring” som Peter Eriksson, ordförande i konstitutionsutskottet, uttrycker det. Så nu har KU bjudit in PTS för att redogöra hur de ser på “de här frågorna”.

Jag tycker att det mest intressanta här är följande stycke:

Konstitutionsutskottet diskuterade i dag också det faktum att EU-kommissionen är i gång med att förbereda ett nytt, omgjort datalagringsdirektiv.

En av de främsta kritikerna mot regeringen är att de vägrar vänta på detta omgjorda direktiv. De vill driva i genom ett lagförslag, som måste göras om inom ett eller två år. Och det är ganska udda med tanke på att ändringarna kan bli omfattande. Men har någon hört anledningen till varför regeringen inte vill vänta? Det är i alla fall bra att riksdagen diskuterar hur de ska förhålla sig till att omfattande ändringar av direktivet troligen kommer antas innan årets slut. Tror knappast att regeringen kommer tänka om och välja att vänta på det omgjorda direktivet, men förhoppningsvis sätter det en press på dem att åtminstone ge en förklaring (om de inte redan har gjort det?).

För övrigt vore det bra om det svenska internetklustret orkade ta sig igenom och kommentera PTS-rapporten. Finns nog en hel del fakta i den som kan användas i debatten. Både i datalagringsdirektivsdebatten och i övervakningsdebatten i övrigt.

Written by floodis

February 12th, 2011 at 6:37 pm

Asiater börjar fatta spelet

with one comment

I artikeln Sverige rasar i internationella patentligan på DN.se kan man läsa att de svenska internationella patentansökningarna minskar mer än något annat land. Men det totala antalet internationella patentansökningar ökade med 4,8% 2010 och att det är asiaterna som står för denna ökning.

Mathias Loqvist på Awapatent kommenterar:

Det sker en maktförskjutning från väst till öst. Även om många kinesiska företag fortfarande satsar mer på kvantitet än kvalitet så håller de på att lära sig spelreglerna och är mycket aktiva inom telekom men även inom områden som medicinteknik…

Innovation? Skydda småuppfinnarna? Vinst på satsade pengar? Nej, fatta spelreglerna. Fast ett förtydligande av vad dessa spelregler är skulle sitta fint (en gissning är: blockera marknaden för fri konkurrens för att maximera intäkterna för så lite arbete som möjligt under patentets giltighetstid).

Written by floodis

February 12th, 2011 at 1:07 am